únor 25, 2015 · personalistika podnikání KNOW!HOW Factory

Jak jsem se učil nabírat lidi

Poslední 4 roky jsem vyhledával a nabíral zaměstnance i freelancery, převážně „ajťáky“. Jako informatika mne neustále překvapovalo, jak neefektivní nábory můžou být.

První pokus a stovky reakcí v mailu

Moje první inzerce na „montování a servis počítačů“ byla dost podobná těm ostatním. Během dvou dnů se mi ozvalo 120 lidí. Nakonec jsem 3 z nich přijal, byť na úplně jinou práci. Hledanou pozici jsem neobsadil.

Odpověděl jsem všem 120 lidem z prvního inzerátu. Jen 5 jich odpovědělo zpět. Z toho 2 jen proto, aby mě poslali někam. Ha, takže neodpovídat je běžné všude, nejen u personalistů.

Inzerát je první zadání

Začal jsem trénovat psaní inzerátů. Tak, abych lákal správné lidi a odrazoval nesprávné.

Psal jsem delší inzeráty s co největším množstvím konkrétních informací. Odpovídaly tak na nejběžnější otázky, takže jsem na ně nemusel odpovídat já. A ještě ke všemu odradily lenochy nebo hned prozradily, kdo mému stylu zadání neporozuměl.

Čím jiným začít u budoucího zaměstnance než pochopením písemného zadání? Inzerát je prvním testem.

Hard skills first

Například systémové administrátory jsem hned ze startu posadil ke konzoli přihlášené k serveru. Zadal jsem jediný úkol: „Zjisti mi prosím co nejvíce informací o tomto serveru“. Během tohoto úkolu musí administrátor použít znalosti, logiku i analytické uvažování. Již po prvních minutách je jasné, jestli „na to má“.

Po tomto rychlém ověření má teprve smysl bavit se dál. Odhalit silné stránky, představy a očekávání z obou stran, roli ve firmě, zkušební dobu. Když znáte aktuální limity uchazeče a svoje potřeby, nabíráte efektivněji.

Odhalování lží u pohovoru

Většina důvodů vedoucí ke lžím nejsou pro zaměstnavatele důležité. Ale důsledky lhaní už ano. Proto jsem uchazečům vysvětloval, ať se místo lhaní o tom, co nemají, učí prezentovat to dobré, co už mají.

Lži zaměstnancům dlouhodobě nepomůžou, navíc se většina z nich provalí už při zkušebce. A personalistu jen zdržují. U IT profesí je i zkušebka drahá, proto jsem si s lidmi důsledně povídal před tím, než jsem je přijal. U některých bylo jasné po deseti minutách. S některými jsem si povídal hodiny. A vyplácelo se to.

Když s člověkem diskutujete o tom, jak nahlíží na svět, co vše už prožil a chce prožít, zjistíte mnohem více než standardizovanými otázkami.

Ostatně, jak fungují psychologické dotazníky na odhalování lží? Ptají se opakovaně na stejná témata z mnoha různých úhlů. A když je dotazník vytvořen správně, dokáže projít jediný typ lháře — takový, který svým lžím věří a tvoří mu jeho realitu. A takových moc není.

A jak nabíráte vy? Zkušenosti si budeme předávat na KNOW!HOW Factory pro HR.

↑ na začátek stránky